top of page

Jak to u nás chodí

Snímek obrazovky 2022-09-27 172942.png

Uspořádání dne není závazné, je pouze orientační, vše přizpůsobujeme zájmům a potřebám dětí.

 

6:30 hod.          V tuto dobu se otvírá Mateřská škola, děti se scházejí ve třídě Sluníček.

7:00 hod.          Od této doby děti ze třídy Berušek a Motýlků odchází do své třídy. Zde si buď volně hrají, nebo se zapojují do řízených                                                       individuálních či skupinových činností.

8:45 hod.          Od této chvíle mohou děti svačit, nejdéle však do 9:15 hod.
                            Děti jdou svačit podle toho, jak dokončí hru, nebo činnost.

9:15 hod.          Děti pokračují ve hře, nebo se účastní skupinových činností dle tematických plánů. V tuto dobu probíhá i komunitní kruh.

10:00 hod.        V tuto dobu většinou odcházíme ven, ale pokud je hezké počasí, chodíme ven  již dříve. Provádíme pohybové aktivity vždy s                                             ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky (mráz, náledí, vítr, déšť).

12:00 hod.        Podává se oběd. 

12:30 hod.        Po obědě jdou děti odpočívat, všechny se převlékají do pyžamka a vyslechnou pohádku. Děti, které jdou po obědě, se nepřevlékají,                               pouze vyslechnou pohádku, nebo se věnují klidovým aktivitám.

13:00 hod.        Děti, které neusnuly, se věnují klidné hře, nebo individuálně pracují s učitelkou u stolečku, ale vždy tak, aby nerušily ostatní.

14:00 hod.        Děti vstávají postupně tak, jak se vyspí, svačí, hrají si. 

15:30 hod.        Děti ze tříd Sluníček a Motýlků postupně přecházejí do třídy Berušek, kde probíhají zájmové činnosti a spontánní hry až do                                             rozchodu dětí domů, do 17: 00 hodin.

17:00 hod.        Končí provoz MŠ.

bottom of page