top of page

Klub rodičů

Snímek obrazovky 2022-09-27 173558.png

Pozvánka na schůzi Spolku rodičů a přátel školy při Mateřské škole se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, z.s.

 

Vážení rodiče a přátelé školky,

srdečně Vás zveme na schůzi Spolku rodičů a přátel školy při Mateřské škole se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, z.s. (dále jen „SRPŠ“), která proběhne

dne 7. 9. 2022 v 16:45 hodin

v prostorách třídy Sluníček v MŠ Švermova.

 

Prosíme, abyste se dostavili v co největším počtu, Vaše účast je důležitá!!  Na schůzi projednáme hospodaření Spolku za minulé období; jedním z témat schůze budou školní i mimoškolní činnosti žáčků naší mateřské školky, o nichž můžete spolurozhodovat a s tím související výše členského příspěvku na další období.      

Program  schůze Spolku rodičů a přátel školy při Mateřské škole se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, z.s.:

  1. Zahájení schůze a volba předsedajícího, zapisovatele.

  2. Hospodaření Spolku ve školním roce 2021/2022.

  3. Projednání aktivit MŠ Švermova ve školním roce 2022/2023 (divadla, představení, výlety, a obdobné akce).  

  4. Výše členského příspěvku.   

  5. Volba členů Výboru

  6. Různé.

  7. Diskuse, závěr.

 

Těšíme se na Vaši účast !! 

A v případě jakýchkoli dotazů, či v případě Vašeho zájmu o činnost v rámci spolku, nás neváhejte kontaktovat!!

bottom of page