top of page

O nás

Malování

Mateřská škola se nachází v lokalitě městské části Brno - Bohunice. 
Jedná se o trojtřídní zařízení, s celkovou kapacitou 78 dětí. Budova školy je jednopatrová s přiměřeně velkými prostory. Vnitřní prostředí je vstřícné, dostatečně podnětné, přizpůsobeno bezpečnosti, potřebám, aktivitám a počtu dětí. 
V přízemí je jedna třída, školní kuchyně, kancelářské a skladovací prostory, v prvním poschodí jsou dvě třídy a logopedický kabinet.
V jednotlivých třídách jsou vytvořeny hrací kouty, které poskytují dětem dostatek soukromí pro jejich zájmové aktivity a zároveň umožňují realizaci různých činností a her. Jsou vybaveny hračkami, didaktickými pomůckami, které podporují dětskou fantazii a seberealizaci. Prostředí tříd poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne. 
Budova je obklopena rozlehlou školní zahradou. 

bottom of page