top of page

Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Brno, Švermova 11, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://mssvermova.cz

Stav shody

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.0, Level AA.

Doporučená rozšíření prohlížeče

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader nebo některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer). Dále zde mohou být dokumenty ve formátu .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx a dalších. Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, LibreOffice, OpenOffice). 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 18. 1. 2021.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Kontakt na provozovatele:
Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu: mssvermova@seznam.cz.

Kontakt na dodavatele technického řešení: accessibility@wix.com

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

                                             

bottom of page